Surian ng wikang pambansa

Ayoko sanang patulan itong si Ricardo Nolasco, ang pansamantalang Punong Komisyoner ng Komisyon sa Wikang Filipino, ngunit nagpapakalat na naman ito sa email ng kaniyang mga opinyon sa wika na marapat sagutin.Sumulat siya ng mahabang papel hinggil sa “Ilang popular pero mga maling hakahaka (sic) tungkol sa wikang pambansa at mga wika sa Pilipinas” na ang bersiyon sa Ingles ay nalathala sa Surian ng Wikang Pambansa (SWP) 2. Language Education Council (LEDCO) 3. Komisyuner Wilfredo Villacorta 4. Komisyuner Ponciano Bennagen 5. Komisyuner Francisco Rodrigo “If at the close of office hours everyday you can say before God and man that the services you rendered were worth the salary you received for the day, then, you are an honest Dahil ditto, napagkasunduan ng Kongreso ng Pilipinas at sa tulong ng Surian ng Wikang Pambansa, pinagtibay nila na Tagalog ang maging batayan ng wikang pambansa, sa kadahilanang: (1) sinasalita na ito nang karamihan sa mga mamayan; (2) karamihan sa ating matandang panitikan ay nasulat sa Tagalog; (3) Tagalog ang gamitin sa sentro ng Ng mga reserts asistant na sinusuwelduhan ng Surian ng Wikang Pambansa sa ilalim ng superbisyon ng isang miyembro ng faculty ng UP. Isang monolingguwal at isang bilingguwal na diksyunaryo ang ginagawa sa UP. Mayroon ding inihahandang manwal at babasahin sa Pilipino sa UP. Ang totoo, ang posisyon ng Pilipino sa UP ngayon ay Marcos na nagpapanauli sa dating kayarian ng Surian ng Wikang Pambansa at nililiwanag ang mga kapangyarihan at tungkulin nito.Atas ng Pangulo Blg.73 (1972) nagaatas sa Surian ng Wikang Pambansa na isalin ang teksto ng Saligang Batas sa mga wikang sinasalita ng 50,000 mamamayan alinsunod sa probisyon ng Saligang batas Art.XV, sek.3.Kautusang

In 1940, Santos published the first grammar book of the Filipino language, Balarila ng Wikang Pambansa (Grammar of the National Language) which was commissioned by the Surian ng Wikang Pambansa (SWF). The next year, he was appointed by President … Nang sumapit ang taong 1936, itinatag ng pangulo ang Surian ng Wikang Pambansa alinsunod sa Batas Komonwelt Blg. 184 upang magsagawa ng pananaliksik at mga alituntunin nang maayos na mapili ang wikang pambansa ng Pilipinas. Mula sa iba’t-ibang panig ng Pilipinas, hinirang ni Pangunolng Quezon si Jaime C. De Veyra (Bisayang Samar) bilang Surian ng Wikang Pambansa Publisher - 27 works / 0 ebooks Not in Library. Talaan ng mga aklat sa gramatika at bokabularyo ng mga wika sa Pilipin... Bienvenido V. Reyes Not in Library. Pamumuhay na makatao, isipang maka-Pilipino Linggo ng Wika (1982 Manila, P … Siya ay unang patnugot ng Muling Pagsilang ang kapatid na publikasyon ng El Renacimiento. Siya ay itinalaga ni Pangulong Manuel L. Quezon para Director ng Surian ng Wikang Pambansa. Pumasok din siya sa pulitika at naging gobernador siya ng 1910 to 1913 ng Rizal at 1918 to 1920 ng Nueva Ecija. Ang Batas Komonwelt Bilang 184, serye 1936 ang naging dahilan sa paglikha ng Surian ng Wikang Pambansa. Nagtatakda ito ng kapangyarihan at tungkulin sa mga bumubuo ng SWP. Sa kasamaang-palad, may dalawang kagawad ng SWP ang hindi nakapagpatuloy ng kanilang tungkulin. Namatay si Hadji Butu at nagdimite sa Filemon Sotto dahil sa kanyang kapansanan.